Fotowoltaika: teoria i praktyka

Rozmiar czcionki: mała | średnia | duża
Widok: wersja mobilna

Fotowoltaika - poradnik

Niezbędna teoria czyli: waty, godziny, kilowatogodziny

Fotowoltaika związana jest bezpośrednio z wytwarzaniem energii elektrycznej. Proces wytwarzania zajmuje pewien przedział czasu - np. od rana do wiedzora, godzinę, sekundę itp. oraz posiada pewną "intensywność". Fotowoltaika, linia energetyczna
Ilość wytworzonej energii, czas wytwarzania oraz intensywność (czyli moc) są ze sobą ściśle powiązane.
Moc urządzenia elektrycznego określa ile energii jest to urządzenie w stanie pobrać/oddać w określonej jednostce czasu. Jest to zatem stosunek energii do czasu.
Mnożąc moc przez czas otrzymujemy energię pobraną/oddaną przez urządzenie.
Dzieląc energię przez moc dowiemy się, ile czasu urządzenie "pracowało".
Przykład:
Posiadamy 2 czajniki elektryczne, jeden o mocy 2kW (kilo watów - tysięcy watów), drugi o mocy 4kW. Jeżeli obydwa napełnimy taką samą ilością wody i włączymy je w tym samym czasie, to drugi zagotuje wodę 2x szybciej niż pierwszy. Natomiast obydwa czajniki pobiorą tyle samo energii (drugi pobiera energię 2x szybciej ale pracuje 2x krócej).
Gdyby pierwszy czajnik pracował bez przerwy przez 3 godziny, pobierze w tym czasie energię:
E = P*t = 2kW * 3h = 6kWh (6 kilowatogodzin)
Natomiast żarówka o mocy 100W, aby pobrać tą samą energię, powinna pracować przez:
t = E/P = 6kWh/100W = 6000Wh/100W = 60h

Panele fotowoltaiczne

"Przetwornikami" promieniowania słonecznego na energią elektryczną są panele fotowoltaiczne (nazywane też modułami fotowoltaicznymi). Jednym z najważniejszych parametrów modułu jest jego moc.
Fotowoltaika, moduły fotowoltaiczne Parametr ten nie jest stały ponieważ silnie zależy od warunków pracy - przede wszystkim od natężenia promieniowania słonecznego padającego na moduł oraz od kąta pod jakim to promieniowanie pada (mówiąc potoczenie: od tego jak słońce mocno świeci i czy moduł skierowany jest do słońca, czy np. stoi odwrócony do niego plecami). Wpływ ma też temperatura. Z tego powodu wartość tego parametru podaje się wartość dla natężenia promieniowania słonecznego wynoszącego 1000W/m2 w temperaturze 25st.C. Jednostką jest Wp (watt peak).
To że moc zależy od natężenia promieniowania nie oznacza, że moduły fotowoltaiczne nie pracują np. w pochmurne dni czy pod wieczór - po prostu wtedy ich wydajność jest znacznie mniejsza. To samo dotyczy miesięcy zimowych (energia wyprodukowana przez grudzień i styczeń to 5% całkowitej energii wyprodukowanej w ciągu roku).
Ponieważ moduły produkuje się o mocach nie przekraczających 250Wp, dla uzyskania większych mocy panele łączy się ze sobą (moc całości jest sumą mocy wszystkich paneli).
Panele dostarczają energię elektryczną, jednak nie podłącza się bezpośrednio do nich urządzeń elektrycznych z kilku powodów:
  1. Większość urządzeń zasilana jest napięciem przemiennym o wartości 230V, a napięcie na zaciskach modułów jest w przybliżeniu stałe (jego wartość uzależniona jest tylko od warunków pracy);
  2. Energia jaką można pobierać z modułu (moc modułu) nie jest stała a większość urządzeń elektrycznych potrzebuje stałego źródła energii, w szczególności urządzenia elektroniczne (np. telewizor nie będzie pracował "w połowie" jeżeli dostarczymy mu połowę wymaganej energii);
  3. Oprócz tego, że wydajność energetyczna paneli się zmienia, zapotrzebowanie energetyczne również nie jest stałe - odbiorniki pracują niezależnie od siebie i posiadają różne moce (np. automatycznie załączająca się lodówka oraz włączane przez nas oświetlenie czy sprzęt RTV).
Dlatego, w większości przypadków, oprócz samych paneli potrzebne są elektroniczne urządzenia sterujące, przetwarzające i buforujące (nie zawsze). Urządzenia te wraz z modułami tworzą system fotowoltaiczny.

Systemy fotowoltaiczne

> System off-grid

Fotowoltaika, systemy off-grid - akumulatory System typu off-grid pracuje jako całkowicie autonomiczne źródło energii, tzn. do swojej pracy nie potrzebuje linii elektrycznej ani nie jest do niej podłączony.
Dla tego typu rozwiązań stosuje się dodatkowo buforowanie energii znacznie zwiększające efektywność całego systemu. Jeżeli nie ma podłączonych odbiorników, lub odbiorniki nie wykorzystują w pełni możliwości paneli, nadwyżka energii trafia do bufora (jest to najczęściej bank akumulatorów). W sytuacji kiedy odbiorniki potrzebują więcej energii niż są w stanie dostarczyć ogniwa, energia pobierana jest również z akumulatorów (lub tylko z nich).
Rozwiązania tego rodzaju doskonale sprawdzają się na łodziach, przyczepach kempingowych itp.

> System grid-connected

Systemy tego rodzaju są całkowicie uzależnione od istniejącej sieci energetycznej. Nie zależnie od tego czy istnieje zapotrzebowanie energetyczne (mamy włączone odbiorniki), czy nie, energia z ogniw wtłaczana jest do sieci energetycznej. Fotowoltaika, system grid-connected W tym przypadku, to linia energetyczna działa jak bufor o prawie nieskończonej pojemności, a przez to rodzą się pewne problemy.
Jeżeli produkujemy mniej energii niż potrzebujemy, niedobór uzupełnia elektrownia, licznik energii wg którego jesteśmy rozliczani zwiększa swoje wskazania, a my za tą energię płacimy. Jeżeli jednak produkujemy więcej energii niż potrzebujemy, to tak jak pisałem wcześniej, nadwyżka energii trafia do sieci, przy czym nasz licznik kWh nie cofa się.... Wynika z tego, że zyskujemy tylko tyle, ile uda nam się od razu wykorzystać (zyskujemy w znaczeniu: o tyle mniej zliczy licznik zużycia energii elektrycznej, o tyle mniej zapłacimy).
Ponieważ samo dołączenie systemu do sieci wiąże się z długotrwałymi i uciążliwymi procedurami, nie mówiąc już o zliczaniu wyprodukowanej energii i jej odsprzedawaniu (byłoby to rozwiązaniem problemu opisanego powyżej), systemy typu grid-connected są bardzo niechętnie stosowane w naszym kraju, a w dalszej części artykułu skupię się jedynie na rozwiązaniach typu off-grid.

> Wydajność systemów

W Polsce, z systemu o mocy 1kWp (panele nieruchome, ustawione pod optymalnym kątem), można uzyskać rocznie energię 850..950kWh. System nadążny - tracker Zmieniając ustawienie systemu zmienia się jego wydajność np. system zamocowany na fasadzie budynku (pionowo do ziemi) od strony wschodniej będzie miał znacznie gorsze osiągi od takiego samego systemu zamocowanego na dachu i ustawionego pod kątem 30st. w stronę południa.
Innym rodzajem mocowania jest umieszczenie paneli na systemie nadążnym - trackerze. Dzięki temu, że tracker śledzi Słońce, panele ustawione są cały czas pod optymalnym kątem, a przez to mają wydajność większą o ok. 30% (1kWp -> 1000kWh..1230kWh rocznie).

Moc systemu

Każdy kto chciałby posiadać system fotowoltaiczny typu off-grid powinien precyzyjne określić swoje zapotrzebowanie energetyczne, ponieważ decyduje ono o mocy systemu oraz wielkości bufora. Przy źle dobranym systemie wystąpią niedobory energii, lub ogniwa nie będą w pełni wykorzystywane.
Systemy typu grid-connected nie są obarczone tą wadą - nadmiar energii przejmie sieć, niedobory z systemu zostaną "uzupełnione" przez linię energetyczną.
Osoby zainteresowane obliczeniami odsyłamy do kalkulatora systemów fotowoltaicznych - prostego i przydatnego narzędzia służącego do obliczania najpotrzebniejszych parametrów systemu fotowoltaicznego.